List of Bharat Ratna Awards in India

Name Year
C. Rajagopalachari 1954
S. Radhakrishnan  1954
Dr. C.V. Raman 1954
Jawaharlal Nehru 1955
Dr. Bhagwan Das 1955
M. Visweswaraiya 1955
Govind Ballabh Pant 1958
Dr. D.K. Karve 1958
Dr. B.C. Roy 1961
P.D. Tandon 1961
Dr. Rajendra Prasad 1962
Dr. Zakir Hussain 1963
Dr. P.V. Kane 1963
Lal Bahadur Shastri 1966
Mrs. Indira Gandhi 1971
V.V. Giri 1975
K.Kamaraj 1976
Mother Teresa 1980
Acharya Vinoba Bhave 1983
M.G. Ramchandran 1988
Dr. B.R. Ambedkar 1990
Nelson Mandela 1990
Morarji Desai 1991
Vallabh Bhai Patel 1991
Rajiv Gandhi 1991
Subhash Chandra Bose 1992
Maulana Abul Kalam Azad 1992
J.R.D. Tata 1992
Satyajit Ray 1992
A.P.J. Abdul Kalam 1997
Gulzari Lal Nanda 1997
M.S. Subba Lakshmi 1998
C. Subramaniam 1998
Jaya Prakash Narayan 1999
Prof. Amartya Sen 1999
Pandit Ravi Shankar 1999
Gopinath Bordoloi 1999
Ms. Lata Mangeshkar 2001
Bismillah Khan 2001
Pt. Bhimsen Joshi 2008
C.N.Rao  2014
Sachin Tendulkar  2014
Atal Bihari Vajpayee   2015